Poligon Przedsiębiorczości 2019

Poligon Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt edukacyjny, który obejmuje zagadnienia z dziedziny ekonomii, biznesu i przedsiębiorczości. Trwa dwa dni. Jest skierowany do licealistów z całej Polski.

Organizatorami są nauczyciele, uczniowie oraz absolwenci LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie. Celem inicjatywy jest szerzenie wiedzy ekonomicznej, promowanie postaw przedsiębiorczych oraz stworzenie platformy do spotkań i dyskusji dla młodych ludzi zainteresowanych tematyką gospodarczą. Każda edycja opatrzona jest tematem przewodnim, który stanowi podstawę wszystkich działań w ramach projektu.

Zobacz jak wyglądała poprzednia edycja »

Poznaj naszych prelegentów

Naszymi prelegentami są eksperci w dziedzinie psychologii biznesu oraz nauczyciele. Autorytety, z których doświadczenia możemy czerpać inspiracje. Poznaj osobowości oraz osobiście porozmawiaj na naszym Poligonie.

Agenda

W szczególnych przypadkach niezależnych od organizatorów kolejność wykładów może ulec zmianie.

Dzień pierwszy
14.02.2019, czwartek
14:30 Obiad (przewidziany dla przyjezdnych)
15:00 Początek rejestracji
15:45 Zebranie uczestników
16:00 Wykład inauguracyjny
17:15 Zajęcia warsztatowe
Tomasz Kleszcz
,,Skąd się bierze pieniądz''
18:30 Pizza
19:30 Wykład drugi
20:45 Debaty oksfordzkie/wykłady
22:00 Koniec, zamknięcie szkoły
22:15 Kolacja dla nocujących
22:45 Zajęcia po warsztatowe
maraton filmowy, gry zespołowe
Dzień drugi
15.02.2019, piątek
8:00 Śniadanie
8:30 Wykład
9:45 Quiz p. Kaweckiego
10:45 Przerwa
11:15 Wykład
13:00 Podsumowanie Poligonu Przedsiębiorczości i ogłoszenie wyników
13:30 Obiad
14:15 Zakończenie VII Poligonu Przedsiębiorczości

Aktualności

Partnerzy

LXIV LO im. St. I. Witkiewicza

ul. Elbląska 51; 01-737 Warszawa

(22) 633 24 04

(22) 633 24 14

liceum64@poczta.onet.pl

Koordynator: Tymoteusz Bigos - Media i Komunikacja

+ 48 600 710 198

pp.witkacy@gmail.com